Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

ΠΟΕΔΗΝ: Εξώδικο της ΠΟΕΔΗΝ για την Απεργία-Αποχή της Αξιολόγησης

 


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

       Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων [ΠΟΕΔΗΝ], η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αρ.22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,

2) Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

3) Το Υπουργείο Εσωτερικών,

4) Το Υπουργείο Υγείας.

 

*****

Κύριοι Υπουργοί,

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4807/2021, ρυθμίσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και για το έτος 2021, κατόπιν και της υπ’ αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28-2-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23/03/2022 αποφάσισε να κηρύξει νέα Απεργία – Αποχή των ως άνω υπαλλήλων από την αξιολόγηση του έτους 2021, καλώντας όλα τα σωματεία μέλη σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας συνεχίζουν να υφίστανται, δεδομένου ότι παραμένει σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές που συνδέονται με την αξιολόγηση, οι κρίσεις Προϊσταμένων Οργάνων Μονάδων καθυστερούν πολλά χρόνια, ενώ λαμβάνουν χώρα καθαιρέσεις – τοποθετήσεις Προϊσταμένων με αποφάσεις Διοικητών.

Οι λόγοι, συνεπώς, στους οποίους θεμελιώνεται η Απεργία - Αποχή, άπτονται της σύνδεσης της διαδικασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής τους σε θέση ευθύνης, ενώ, συγχρόνως, καθυστερεί σημαντικά η εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων και της τοποθέτησής τους με βάση τη διαδικασία αυτή. Αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω Απεργίας - Αποχής αποτελούν α] η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου η αξιολόγηση των υπαλλήλων συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης, όπως, ενδεικτικά, το θεσμικό αυτό πλαίσιο αποτυπώνεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4354/2015, της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007, καθώς και των άρθρων 83, 84, 85 του ν. 3528/2007 και β] η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και η άμεση προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, η ΠΟΕΔΗΝ δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης στις 31-12-2022 ή οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των υπαλλήλων στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ. 14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία.

        Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα και δη από κάθε σχετική με τη διαδικασία αξιολόγησης ενέργεια, προβλέπεται στις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι, από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης στις 31-12-2022 ή οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και τους οποίους εκπροσωπούμε. 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται, προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ


Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

ΔΗ.ΣΥ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΠΟΕΔΗΝ 17/05/2022

 


ΔΗ.ΣΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Γ.Ν.Ι.

 

Ψηφίζουμε μαζικά την ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ για το Δ.Σ. του εργασιακού σωματείου και αντιπροσώπους για το συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 

 

Συναδέλφισσες –οι,

Η κοινωνία μας μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, με τεράστια προβλήματα όπως το δημογραφικό , οι ανισότητες, η φτωχοποίηση , ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία και τώρα αντιμέτωπη με έναν πόλεμο, με τα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας υγείας και της ενεργειακής κρίσης. Εμείς οι εργαζόμενοι πως αντιδρούμε, τι πρέπει να κάνουμε; 

 

Πρώτα από όλα χρειάζεται η συμμετοχή μας 

 

Για αυτό συγκροτήσαμε το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατική Συνεργασία ως ανάγκη οι εργαζόμενοι της προόδου , οι εργαζόμενοι του ρεαλισμού, οι εργαζόμενοι που θέλουν αξιοκρατία και αξιολόγηση, οι εργαζόμενοι που θέλουν την κοινωνία όρθια, χωρίς ανισότητες, με κοινωνική δικαιοσύνη, να ξαναρθούν στο προσκήνιο.

 

Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή (covid-19) δίπλα στους συναδέλφους, πιέσαμε όπου χρειαζόταν να είναι ασφαλείς για να μπορέσουν να προσφέρουν στην υγεία στους πολίτες. Καταγγείλαμε την προηγούμενη διοίκηση αλλά κ την μετέπειτα που προσπαθούσε να προφυλάξει τα κομματικά της “στελέχη”.   

 

Δεν είναι μια κομματική προσπάθεια, δεν είναι η προσπάθεια μιας συνδικαλιστικής παράταξης να ανεβάσει τα ποσοστά της, είναι η ανάγκη ο εργασιακός μας χώρος να εκφράσει τις κοινές του αγωνίες, κοινές ανάγκες, κοινούς φόβους, αλλά πάνω από όλα τις κοινές μας ελπίδες.

 

Ελπίδες πραγματικές, που δεν βασίζονται στα μεγάλα λόγια, σε ευχολόγια, σε λαϊκισμούς, σε διαιρέσεις, σε διχασμούς. Αλλά βασίζονται στην ανάγκη της ενότητας και της ευθύνης, κάνοντας την προσπάθεια εμείς οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή μας να γυρίσουμε τη σελίδα και να ξαναζήσουμε χρόνια ευημερίας, σταθερότητας, προοπτικής. 

 

Είναι απίστευτο! Αντί να συστήσουν επιπλέον θέσεις Νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ κατήργησαν οργανικές θέσεις ΔΕ-ΥΕ με βάση το «οικονομικό ισοδύναμο».

Το «Νέο ΕΣΥ» στην πράξη… και μάλιστα με την θετική ψήφο του εκπροσώπου εργαζομένων (ΔΑΚΕ) στο Δ.Σ. του νοσοκομείου.

 

Τα τελευταία χρόνια γίναμε θιασώτες μιας πολιτικής που θέλει τους εργαζόμενους ανίσχυρους, φοβισμένους και φιμωμένους εύκολα θύματα στις ορέξεις κάθε εξουσίας. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στα νοσοκομειακά δρώμενα ζούμε την χειρότερη μορφή αλαζονείας, έπαρσης και εκφοβισμού από τους Διοικούντες αλλά κυρίως από τους Παραδιοικούντες.

 

Μετακινούν-καρατομούν-αναθέτουν-μετατάσσουν-τοποθετούν με μοναδικό κριτήριο την κομματική ταυτότητα και την κομματική παρέμβαση δημιουργώντας διχαστικό κλίμα.

 

Η άνιση μεταχείριση προσωπικού αποτελεί δεδομένο. Ο Κυβερνητικός Συνδικαλισμός – υπό την ταμπέλα του επιτελικού κράτους δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και απαξιώνει όλους τους συναδέλφους προς όφελος του Δεξιού πελατειακού συστήματος και των ημετέρων.

 

ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΜΕΡΑ – ΝΥΧΤΑ ΕΚΕΙ!

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ «ΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ!

 

Γι αυτούς στο Νοσοκομείο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα βαίνουν καλώς. Η τεράστια και πρωτοφανής έλλειψη προσωπικού , η υπέρ εντατικοποίηση και οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που πνίγουν καθημερινά τους εργαζόμενους δεν τους αγγίζουν.  Και γιατί να τους αγγίξουν άλλωστε; Οι ίδιοι απολαμβάνουν διακριτή μεταχείριση σε όλα τα επίπεδα.

 

Συναδέλφισσες –οι,

Η  ισότητα, η αξιοκρατία, η ισοτιμία και η δικαιοσύνη αποτελούσαν διαχρονικά και συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της παράταξής μας. Για αυτές μας τις αρχές αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε μεγάλες μάχες στο παρελθόν. Μάχες, που ακόμη αποτελούν ορόσημο για την πορεία μας ως συνδικαλιστές και εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο.

Στις 17 ΜΑΪΟΥ 2022 καλούμαστε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε και να κερδίσουμε τη μάχη των ίδιων αξιών αλλά κυρίως μια μάχη για ένα Σωματείο ζωντανό, αγωνιστικό, μια Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. όπως είναι και σήμερα ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ που θα αποτελεί πυλώνα προάσπισης δικαιωμάτων και λύσης προβλημάτων των εργαζόμενων.

 

Ψηφίζουμε- Εκλέγουμε- Επιλέγουμε

Κρίνουμε-Συγκρίνουμε-Διαφωνούμε

Συγκρουόμαστε ΟΜΩΣ

ούτε ξεπουλάμε ούτε ξεπουλιόμαστε

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ - ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

                                                                  

                                                            ΔΗ.ΣΥ. ΠΓΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (12 ΜΑΗ) ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ (5 ΜΑΗ)

 


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  (12 ΜΑΗ)

ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ (5 ΜΑΗ)

 

Η Νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη υπήρξε από τα αρχαία χρόνια αναπόσπαστο τμήμα της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενή, του πάσχοντος. Η θεϊκή υπόσταση της Νοσηλευτικής αναγνωρίστηκε πρώιμα από τους αρχαίους προγόνους μας ως απαραίτητη και συγγενική επικουρία στο εξίσου τιμώμενο ως θεϊκό,  ιατρικό έργο.

Το 1991 καθιερώθηκε η Διεθνής Ημέρα Μαιών με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών.

        Το 1965 ορίστηκε η 12η Μαΐου, η  γενέθλιος ημέρα της Florence Nightingale, της πρωτοπόρου  της σύγχρονης Νοσηλευτικής, ως Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

Παραπάνω από μισό αιώνα αργότερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλησε να ανακηρύξει το 2020 έτος των Νοσηλευτών/τριών  και των Μαιών/των, 200 χρόνια μετά τη γέννησή της, σε μια ενέργεια που αποζητούσε να αναδείξει τη σημαντικότητα του κλάδου για την υγεία του πληθυσμού. Ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία εκείνη η χρονιά έμελλε να αναδείξει ότι οι νοσηλευτές δεν είναι απλά η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας, αλλά η ειδικότητα που με την στενά θεραπευτική σχέση που αναπτύσσει με το άτομο, την υψηλή πλέον επιστημονική κατάρτιση και την αυταπάρνηση που διακρίνει όσους ασκούν το κορυφαίο αυτό λειτούργημα, είναι αυτοί που δρουν καταλυτικά στην έκβαση κάθε ασθενή σε συνθήκες κανονικότητας αλλά και …Πανδημίας. Η παγκόσμια αναγνώριση και η επαγγελματική καταξίωση μπορεί να ήρθε με ένα σκληρό τίμημα για την ανθρωπότητα, τίποτε όμως δεν μπορεί να τους στερήσει πλέον τον σεβασμό αλλά και τον θαυμασμό για το δύσκολο έργο τους.

Δυστυχώς στην πατρίδα μας, μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης με σημαντικές απώλειες και πλήθος οργανικά κενά στο ΕΣΥ από τις συνταξιοδοτήσεις, 2 χρόνια Πανδημίας με πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, αναστολές εργασίας και εντατικοποίηση των ωραρίων, με ταυτόχρονη απαγόρευση χορήγησης ημερών ανάπαυσης και κανονικών αδειών, οι νοσηλευτές, οι Μαίες απολαμβάνουν μόνο την αναγνώριση της Κοινωνίας και την πλήρη απαξίωση της Πολιτείας. Συνεχίζουν να αμείβονται ως «κανονικοί» δημόσιοι υπάλληλοι με πενιχρές απολαβές σε μισθούς-αργίες-νυχτερινά-υπερωρίες, αγωνίζονται για δικαίωση με την ένταξη στα ΒΑΕ, παλεύουν για τον ορισμό επαγγελματικών ασθενειών, διεκδικούν Ενιαίο Κλάδο και διέξοδο των ΔΕ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ένταξη στην ΠΕ κατηγορία των ΤΕ Νοσηλευτών λόγω ένταξης των ΤΕΙ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, παλεύουν για την μονιμοποίηση των συναδέλφων τους και την κάλυψη των οργανικών κενών, αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, για δωρεάν πρόσβαση για όλους,  προσφέροντας ψυχή τε και σώματι.

 

Παγκόσμια Ημέρα Μαιών 5 ΜΑΗ.

Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών 12 Μαΐου 2022.

Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να φανεί αντάξια του νοσηλευτικού προσωπικού της.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ


Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΕΚΛΟΓΕΣ 17 ΜΑΙΟΥ 2022 - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΗ.ΣΥ.ΔΗ.ΣΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Γ.Ν.Ι.

   Ψηφοδέλτιο Δημοκρατικής Συνεργασίας 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

ΖΙΩΓΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΙΤΣΑΝΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

ΚΟΛΕΜΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΚΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 ΧΗΜΙΚΩΝ /ΒΙΟΧΗΜIKΩΝ

ΜΑΝΤΖΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΜΠΕΖΑΪΝΤΕΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

ΠΛΙΑΚΟΥ

ΞΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΤΣΑΚΙΡΗ

ΟΛΓΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΤΣIΩΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΧΑΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΧΗΤΟΥ

ΖΩΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

 

 

 

 

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

 

 

 ΔΗ.ΣΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Γ.Ν.Ι.

       Ψηφοδέλτιο Δημοκρατικής Συνεργασίας 


ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΚΡΙΒΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

ΖΙΩΓΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΙΤΣΑΝΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

ΚΟΛΕΜΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΚΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 ΧΗΜΙΚΩΝ/ΒΙΟΧΗΜIKΩΝ

ΜΑΝΤΖΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΜΠΕΖΑΪΝΤΕΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

ΠΛΙΑΚΟΥ

ΞΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΤΣΑΚΙΡΗ

ΟΛΓΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΤΣΑΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΤΣΙΩΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΧΑΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΧΗΤΟΥ

ΖΩΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

 

 

Στηρίξτε τους υποψηφίους με το ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΣΥ.