Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗ.ΣΥ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΓΙΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σας κάνουμε γνωστό ότι σήμερα ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος με τίτλο:

" Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις".

                                       Αρθρο 74
"..12.α. Η υπερωριακή απασχόληση, καθώς και η νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αντίστοιχα προγράμματα απασχόλησης προσωπικού των φορέων αυτών, από την 1.1.2013 έως και τις 31.12.2015, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί νομίμως και οι αντίστοιχες δαπάνες αποδίδονται στους δικαιούχους από τα ίδια έσοδα των Φορέων, μέχρι τις 30.6.2017".

Αυτό σημαίνει ότι  τα δεδουλευμένα των συναδέλφων εργαζομένων του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του 2014 δηλαδή (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014) θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 30.6.2017.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου