Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Αξιολόγηση-Απεργία-Αποχή-Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Α Π Ε Ρ Γ Ι Α    Α Π Ο Χ Η 

        Συνάδελφοι,

        Συμμετέχουμε δυναμικά – αποφασιστικά στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ κατά της Αξιολόγησης που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ με βάση το πλαίσιο που ήδη σας γνωστοποιήσαμε.

        Δεν θα χαρίσουμε νέα εργαλεία στη κυβέρνηση για να εφαρμόσει τις δυσμενείς μισθολογικές, υπηρεσιακές, εργασιακές μεταβολές που σχεδιάζει με βάση τις ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ δεσμεύσεις που ανέλαβε και εκτείνονται ως το τέλος του αιώνα.

        Κατόπιν τούτων αξιολογούμενοι και Αξιολογητές θα πρέπει χωρίς ενδοιασμούς να καταθέσουμε στα Σωματεία τη βούληση συμμετοχής στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ και όχι να παίζουμε κρυφτό. Δεν έχει καμία σημασία η μετατροπή της Αξιολόγησης σε ηλεκτρονική. Δεν αλλάζει η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση τα επιχειρήματα, την βούληση του καθένα από εμάς να συμμετάσχουμε στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ. Ότι πράξαμε πέρυσι.

        Είναι άκρως νόμιμη πράξη η Απεργία – Αποχή και δεν θα καμφθεί η αγωνιστική μας διάθεση με τα κόλπα της κυβέρνησης.

        Καλούμε τους Συναδέλφους να αρνηθούν εκ της υπηρεσιακής τους ιδιότητας να διευκολύνουν στη συλλογή των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, καταθέτοντας αν χρειασθεί δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΑΔΕΔΥ.

        Οι προθεσμίες που ορίστηκαν για την Αξιολόγηση με βάση την εγκύκλιο είναι οι εξής:
α. Οι αξιολογούμενοι από 4/6/2018 έως 14/6/2018 συμπληρώνουν την έκθεση αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλουν  αυτή αρμοδίως.
β. Από 15/6/2018 έως 29/6/2018 ο Α΄ Αξιολογητής συμπληρώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλλει αυτές αρμοδίως.
γ. Από 2/7/2018 έως 13/7/2018 ο Β’ Αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει αυτές αρμοδίως.

        Καλούμε τους Συναδέλφους δυναμικά να συμμετάσχουν στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ και ως Αξιολογούμενοι και ως Αξιολογητές α΄ ή β΄.

        Να σεβαστούν την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ των Συναδέλφων.
        Καλούμε τα Σωματεία – Μέλη να αγωνισθούν, να πάρουν πρωτοβουλίες να προστατεύσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ.

        Εφέτος λόγω της ηλεκτρονικής Αξιολόγησης είναι επιβεβλημένη η Δήλωση Συμμετοχής στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΑΔΕΔΥ που σας κοινοποιούμε. 

        Θα είμαστε και εφέτος νικητές.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου