Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΕΔΗΝ: Νομοσχέδιο για έκτακτο προσωπικό των Προνοιακών ΜονάδωνΣυνάδελφοι,

Τα άρθρα 34, 35 του Σχέδιο Νόμου του Υπουργού Εργασίας με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», αφορούν το Έκτακτο Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων. Με το άρθρο 34 συστήνονται 341 Οργανικές θέσεις περισσότερες σε αριθμό από το υπηρετούν Επικουρικό Προσωπικό. Παρά ταύτα θα πρέπει να εξετάσουν τα Σωματεία εάν οι εν λόγω θέσεις καλύπτουν το σύνολο των ειδικοτήτων των υπηρετούντων Επικουρικών Υπαλλήλων.

Στο άρθρο 35 ρυθμίζεται η διαδικασία κάλυψης των εν’ λόγω θέσεων χωρίς να προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση για το Επικουρικό Προσωπικό που υπηρετεί, όπως προβλέπεται για το Επικουρικό Προσωπικό που υπηρετεί στη Δημόσια Υγεία (20 μόρια για 48 μήνες   προϋπηρεσία ως Επικουρικό Προσωπικό).

Αντιθέτως προβλέπει την διενέργεια διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.2190/1994.

Η προκήρυξη θα πρέπει να εκδοθεί έως 28.2.2019. Εάν δεν υπάρξει διόρθωση του άρθρου με νέο Νομοσχέδιο πριν την έκδοση της προκήρυξης οι υπηρετούντες Επικουρικοί ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία για πρόσληψη με όλους τους άλλους υποψήφιους.

Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 31.12.2019 το νομοσχέδιο προβλέπει την παράταση των συμβάσεων των εκτάκτων (όχι μόνο του Επικουρικού) αλλά με αστερίσκους.

Το Νομοσχέδιο ορίζει ότι η παράταση γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας.

Με βάση την εν λόγω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στις Διοικήσεις των φορέων να παρατείνουν τις συμβάσεις σε όσους θέλουν και όχι σε όλους όπως έγινε στο Υπουργείο Υγείας.

Κατόπιν τούτων θα πρέπει τα Σωματεία να εκτιμήσουν την κατάσταση και να απαντήσουμε Αγωνιστικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου